Bel me: 06 23 03 10 90

Bel ons: 06 23 03 10 90

Ongelofelijk! Vertrouw jij je team?

01 januari

Delen:

Toen ik nog in loondienst werkte, werd er altijd per kwartaal de doelstellingen uit het jaarplan geëvalueerd. Het hele MT zat dan bij elkaar. Er werd hartstochtelijk gediscussieerd over waarom we nu echt dit project eens moesten oppakken. Of waarom die bepaalde deadline nog steeds niet gehaald werd.

Op zich heel goed natuurlijk. Je wilt ook niet dat jouw MT onderuitgezakt en ongeïnteresseerd voor zich uit zit te staren. Maar toch zat er iets niet goed. Zo waren er in die discussies vaak steken onder water verstopt en er werden denigrerende opmerkingen gezegd. Ook hadden de commercianten het hoogste woord en lieten anderen nooit uitpraten.

Als een van de teamleden met een spannend idee kwam of een presentatie gaf, dan was er steevast een collega die elke inbreng ‘niets’ vond. Dat zei ze ook letterlijk zo. Daarna keek ze met een schuin oog naar onze directeur. Zo kon zij zich mooi profileren bij ‘de grote baas’.

Diezelfde persoon moest ook altijd even ‘terugkoppelen’ naar onze directeur. Alles wat een keertje fout ging; binnen een tiende van een seconde lag het bij onze directeur op bureau. Onder het mom van: dit is van belang voor het bedrijf. Natuurlijk.

Als gevolg hiervan durfde ik niet meer met een idee te komen en zat ik mezelf constant in te dekken. Eigenlijk had ik weleens met een collega willen overleggen over een probleem. Immers 2 zien meer dan 1. Maar dat deed ik niet want dan wist mijn directeur het binnen 1 seconde en dat kon gezien worden als een vorm van zwakheid.

Je zou kunnen stellen dat dit team en onze directeur niet optimaal functioneerde.
Je zou ook kunnen stellen dat er hierdoor weinig onderling vertrouwen was
Je zou ook kunnen stellen dat onderlinge conflicten en irritaties niet uitgesproken werden, waardoor deze onder de oppervlakte bleven etteren.

Als er geen onderling vertrouwen is in een team. Als iedereen feedback als een aanval ervaart. Als elk teamlid alleen voor zichzelf werkt en bang is voor zijn / haar eigen hachje, dan heb jij als directeur echt een probleem.

Patrick Lencioni heeft naar dit fenomeen onderzoek naar gedaan. In het boek “De 5 frustraties van teamwork” legt hij uit welke kenmerken van toepassing zijn bij teams waar vertrouwen ontbreekt en waar vertrouwen aanwezig is.

Leden van teams waarin het aan vertrouwen ontbreekt:

 • Verbergen zwakheden en fouten voor elkaar
 • Aarzelen bij het vragen van hulp of het geven van opbouwende feedback
 • Aarzelen hulp aan te bieden buiten het terrein waarvoor ze verantwoordelijk zijn
 • Staan meteen met conclusies klaar over de intenties en neigingen van anderen, zonder dat ze proberen daarover eerst duidelijkheid te krijgen
 • Slagen er niet in vaardigheden en ervaringen bij anderen te herkennen en daarvan gebruik te maken
 • Verspillen tijd en energie bij hun pogingen hun doelen te realiseren
 • Zijn wrokkig
 • Hebben een afkeer van vergaderingen en hebben altijd wel een reden om iets niet samen te doen

Leden van teams waarin vertrouwen aanwezig is

 • Geven hun zwakheden en fouten toe
 • Durven om hulp te vragen
 • Accepteren vragen en de inbreng van anderen op het terrein waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn
 • Gunnen elkaar het voordeel van de twijfel voordat ze tot een negatieve gevolgtrekking komen
 • Nemen risico’s bij het aanbieden van feedback en hulp
 • Waarderen en benutten de vaardigheden en ervaringen van anderen
 • Steken tijd en energie in belangrijke zaken, niet in politieke spelletjes
 • Bieden verontschuldigingen aan en accepteren die ook zonder aarzelen
 • Zien uit naar vergaderingen en andere gelegenheden om als groep te kunnen optreden

Trouwens, het bedrijf waarover ik vertelde, bestaat niet meer


Deel je ervaringen en lees die van anderen!